• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

دانلود نرم افزار های مورد نیاز کار و فناوری پایه نهم

بخش کلاس نهم | کار و فناوری |

دانلود نرم افزار های مورد نیاز کار و فناوری پایه نهم

برای دانلود هریک از نرم افزار ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود نرم افزار Edraw Max

دانلود نرم افزار BricsCad

دانلود نرم افزار Interactive Physics 

دانلود نرم افزار Adob Air 

( شما برای اجرای نرم افزار اسکرچ به نرم افزار بالایی احتیاج دارید. )

دانلود نرم افزار scratch 

دانلود نرم افزار Game maker

برچسب ها : نرم افزار" نرم افزار های کتاب کار و فناوری نهم" کار و فناوری" نهم" کلاس نهم" پایه نهم" دانلود" دانلود نرم افزا ,