• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

پاسخ فعالیت (تحقیق) درس سوم عربی نهم

بخش کلاس نهم | عربی |

پاسخ فعالیت (تحقیق) درس سوم عربی نهم

یک متن کوتاه عربی قرآن، حدیث، داستان، لطیفه و ...  پیدا کنید که فعل امر داشته باشد.

 

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.


برچسب ها : عربی" عربی نهم" نهم" پایه نهم" کلاس نهم" درس " درس سوم" درس سوم عربی" درس سوم عربی نهم" فعالیت درس سوم عربی " ,