• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

جواب تحقیق درس چهارم عربی نهم (فعالیت)

بخش کلاس نهم | عربی |

جواب تحقیق درس چهارم عربی نهم (فعالیت)

با استفاده از نرم افزار قرآن سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها « س م ع » و « خ ر ج » و « ذ ه ب » است بیابید.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

برچسب ها : درس" درس چهارم" درس چهارم عربی" درس چهارم عربی نهم" عربی نهم" عربی" نهم" پایه نهم" کلاس نهم ,