• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

نرم افزار جدول تناوبی به همراه نمایش ساختار اتم ها

بخش کلاس نهم | علوم |

نرم افزار جدول تناوبی به همراه نمایش ساختار اتم ها

برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

برچسب ها : جدول تناوبی" علوم" علوم نهم" نمایش عنصر ها" اتم" نهم"سال نهم ,